aimm

  

ua

2019-06-25

Чому важливі проектні роботи?

image-0: fs myisli-vslux-expertmind-102
image-1: fs myisli-vslux-expertmind-102

Виконання проєктних робіт є найважливішою частиною будівельного процесу в цілому. На даному етапі визначаються всі основні проєктні рішення, визначаються технології виконання робіт, матеріали та обладнання. Саме тому забудовники та девелоперські компанії ретельно підбирають проєктні команди для виконання проєктних робіт.

Проєктні роботи зазвичай складають 3-5% від загальної собівартості будівництва, проте правильність та коректність проєктних рішень визначає подальшу собівартість всього будівництва. Крім того, відповідність проєктної документації чинним будівельним нормам має важливе значення при проходженні експертизи та отриманні дозвільних документів на будівництво.

В залежності від складності об’єкта будівництва проєктні роботи поділяються на етапи. Основними етапами є передпроєктні роботи, ескізний проєкт, проєктна документація та робоча документація.

Передпроєктні роботи є початковим етапом проєктування. Вони проводяться для визначення раціонального розташування об’єкту на земельній ділянці, визначення зовнішніх габаритів та об’єму будівлі, пошуку зовнішнього вигляду та стилю будівлі, попередніх схем генерального плану та благоустрою території. Передпроєктні роботи встановлюють інвестиційну привабливість, можливість будівництва чи реконструкції об’єкту на даній ділянці з врахуванням містобудівних, історико-культурних, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та екологічних вимог та умов.

Ескізний проєкт визначає ситуаційний план з прилеглими територіями, генеральний план забудови, архітектурну концепцію об’єкта, поверхові плани, функціональні зв’язки приміщень та поверхів, візуалізацію фасадів та колористику. При необхідності на етапі ескізного проєктування виготовляються макети об’єкту.

Проєктна документація є основним затверджуваним етапом проєктування. На її основі отримуються дозволи на будівництво, підраховуються кошториси на проведення робіт і формується бюджет будівництва. Стадія «Проєкт» визначає потенційну надійність конструкцій, можливість реалізації тих чи інших вимог та багато інших загальних характеристик об’єкта проєктування. На даній стадії проводиться повний комплекс вишукувальних робіт (геологія, топозйомка, обстеження та ін.) та отримуються технічні умови на підключення об’єкту до інженерних мереж. По мірі отримання позитивних звітів по затверджуваній стадії проєктної документації, починається виконання наступного етапу проєктування – стадії «Робоча документація».

Робоча документація розробляється на основі попередньо затвердженої документації стадії «Проєкт» для виконання будівельно-монтажних робіт. Фактично стадія робочої документації деталізує та уточнює всі рішення прийняті на попередніх стадіях. В робочій документації обов’язково прописується детальна специфікація всіх елементів, обладнання, матеріалів та виробів, що будуть використовуватися при будівництві та при підготовчих роботах, формується остаточна кошторисна вартість будівництва.

Проєктні рішення прийняті під час виконання проєктних робіт повинні максимально враховувати такі фактори як надійність, безпеку, якість та вартість будівництва. Матеріали та обладнання, що закладаються в проєкт повинні відповідати сучасним вимогам щодо екологічності, пожежної безпеки, безпеки експлуатації та технологічності. Безпосереднє виконання робіт повинне відповідати всім умовам прописаним в проєктній документації. Тому кожне рішення та креслення проєктної документації повинно відповідати нормативним документам і правилам, затвердженим державними будівельними нормами.

Олександр Кушнірук

Керівник проєктів

0%
image /images/preloader/1.jpg
image /images/preloader/2.jpg
image /images/preloader/3.jpg
image /images/preloader/4.jpg
image /images/preloader/5.jpg
image /images/preloader/6.jpg